ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διοργανώνουμε σεμινάρια με διάφορα θέματα όπως:

  • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
  • Κατάκτηση στόχων
  • Διαχείριση χρόνου/ άγχους
  • Αυτογνωσία
  • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
  • Επαγγελματικό προσανατολισμό
  • Οικογενειακό  προϋπολογισμό & διαχείριση οικονομικών
  • Γονείς & μελλοντικοί γονείς
  • Διαχείριση σχέσεων
  • Διαχείριση διαζυγίου κ.τ.λ

                  

Comments are closed.